Μέτρα για ενίσχυση ρευστότητας λαμβάνει η Plias

Η Plias στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της κρίσης, ανακοίνωσε στις 16/6/2009 πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου με στόχο τη μείωση του προσωπικού κατά 34 σε επίπεδο Ομίλου εργαζόμενους (29 εργαζόμενους της Plias και 5 εργαζόμενους της θυγατρικής της εταιρείας Gageo).
Keywords
Τυχαία Θέματα