Μειώσεις επιτοκίων μέχρι 0,50% από την ATEbank

16:29 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Σε σημαντικές μειώσεις των επιτοκίων της προβαίνει η ΑΤΕbank έως και 0,50%. Αναλυτικότερα: Στον τομέα της στεγαστικής πίστης, η ΑΤΕbank, μειώνει:
Keywords
Τυχαία Θέματα