Με προσαρμοσμένη τιμή και χωρίς το δικαίωμα στην ΑΜΚ διαπραγματεύεται η ΕΤΕ

09:15 2/7/2009 - Πηγή: Reporter
Από σήμερα οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 110.367.615 νέων μετοχών, σε αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 9 παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής 11,30 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα