Κομισιόν: Έως 500 χιλ. ευρώ σε επιχειρήσεις την περίοδο 2009-2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει, βάσει των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης ΕΚ, ένα ελληνικό μέτρο που έχει ως σκοπό να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στην τρέχουσα οικονομική κρίση . Ειδικότερα, μέχρι τα τέλη του 2010, θα είναι δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων ύψους έως 500 000 ευρώ ανά επιχείρηση σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης λόγω της τρέχουσας πιστωτικής στενότητας.
Keywords
Τυχαία Θέματα