Καθαρό μέρισμα 0,0315 ευρώ από Ναυτεμπορική

Το μέρισμα για τη χρήση 2008 που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ναυτεμπορικής ανέρχεται σε 0,035 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0315 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα