Καραμολέγκος: Διόρθωση Δημοσίευσης στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου

Σε διόρθωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου της εταιρείας προέβη η διοίκηση της Καραμολέγκος. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ1 "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ" τα ορθά στοιχεία του πίνακα αυτού είναι:
Keywords
Τυχαία Θέματα