ΚΑΕ: Μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για το 2008

Μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για το 2008 αποφάσισε η εταιρία καταστήματα αφορολόγητων ειδών ΑΕ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων τίτλων (Record Date) στις 16 Ιουλίου 2009. Από την 14η Ιουλίου 2009 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος και η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 21 Ιουλίου 2009 μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.
Keywords
Τυχαία Θέματα