Υπέρ των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων τάσσεται η Eurobank

«Σήμερα, όσο ποτέ, οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι επικρατούσες συνθήκες στη χώρα, υπαγορεύουν την αναγκαιότητα για ισχυρότερα και κατά συνέπεια περισσότερο ανταγωνιστικά επιχειρηματικά σχήματα σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Οι συγχωνεύσεις-εξαγορές μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία μεγαλύτερων Ελληνικών επιχειρηματικών σχημάτων, που, εκτός του δυναμισμού τους, θα πρέπει να αποκτήσουν και το ικανό παραγωγικό και εμπορικό μέγεθος που προάγει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Τα επιχειρηματικά αυτά σχήματα θα μπορούν να αξιοποιούν οικονομίες κλίμακος, να υλοποιούν επενδυτικά σχέδια
και καινοτομίες, να επιτυγχάνουν ανταγωνιστικότερους εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς όρους συναλλαγών, να έχουν αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε επενδυτικά και δανειακά κεφάλαια στις διεθνείς αγορές, να επεκτείνονται καλύτερα σε διεθνή δίκτυα και κέντρα διανομής και να υιοθετούν σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και στελέχωσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα