Ιδιωτικοποιήσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση το 2010

Το ποσό των 2,5 δις ευρώ θα εξασφαλίσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις μόνο το 2010, σύμφωνα με το σχέδιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υπέβαλε σήμερα η κυβέρνηση στη Κομισιόν, ενώ η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί και κατά τα επόμενα έτη. Ωστόσο, στο σχέδιο δεν αναφέρεται πιο συγκεκριμένα ποιες από τις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα αφορά, καθώς στη λίστα των «υποψηφιοτήτων» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,
ο ΟΠΑΠ, η ΕΥΔΑΠ, τα Καζίνο.Βασικός σκοπός αυτής της πολιτικής, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΣΑ, είναι η απόσυρση της κρατικής ιδιοκτησίας σε τομείς εκτός των στρατηγικών συμφερόντων του δημοσίου και η δημιουργία εποπτικών οργάνων, ώστε να συμβάλλουν στη συνολική οικονομική απόδοση. Ταυτόχρονα, θεωρείται ότι η διατήρηση ενός βαθμού ιδιοκτησίας και ο έλεγχος ορισμένων πτυχών του τραπεζικού συστήματος, καθώς και μοναδικών στοιχείων υποδομών, μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, χωρίς να αποκλείουν τη συμβολή τ
Keywords
Τυχαία Θέματα