Η διοίκηση της ΑΤΕ δεν γνωρίζει σχέδια του δημοσίου για placement

«Η διοίκηση της ΑΤΕ δεν είναι κοινωνός πληροφοριών ή προθέσεων ότι το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει να πωλήσει μετοχές της τράπεζας υπό την μορφή placement στο πλαίσιο της μερικής αποκρατικοποίησης» επισημαίνει ο διοικητής του ομίλου Δημήτρης Μηλιάκος. Κατά καιρούς ειδικά το 2006 και 2007 είχε εξεταστεί ποικιλοτρόπως το ενδεχόμενο διάθεσης μετοχών της ΑΤΕ από το ελληνικό δημόσιο το οποίο κατέχει το 77% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Keywords
Τυχαία Θέματα