Ευρωσύμβουλοι: Κέρδη προ φόρων 2 εκατ. ευρώ το 2010- Placement των δωρεάν μετοχών

Στα 12 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ο τζίρος της Ευρωσύμβουλοι το 2009 και στο 1,55 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο μητρικής. Η διοίκηση είναι πολύ ικανοποιημένη για την πορεία των εργασιών αφού εν μέσω κρίσης καταφέρνει να βελτιώνει τα μεγέθη της. Για το 2010 εκτιμά πως οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στα 13 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων πάντα σε επίπεδο μητρικής στα 2 εκατ. ευρώ. Σημαντική αναμένεται να είναι η βελτίωση της καθαρής θέσης το 2010 αφού θα κεφαλαιοποιηθούν υπεραξίες στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Η εκτίμηση της διοίκησης είναι

ότι η καθαρή θέση θα αυξηθεί στα 14 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ το 2009. Η διοίκηση στηρίζει πολλά στην αγορά της Τουρκίας, καθώς και στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σημειώνει πως υπήρχε μία μεγάλη καθίζηση ή ένας εξορθολογισμός της υπερβολής. Η εταιρεία έχει κάνει μία μικρή επένδυση και στην κρίση βγήκε σχεδόν αλώβητη, αλλά τώρα μπορεί να εκμεταλλευτεί την ανά
Keywords
Τυχαία Θέματα