ΕΤΕ: Το business plan 2007-2009 δεν ισχύει

Ενόψει της αναγγελθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η Εθνική Τράπεζα διευκρινίζει ότι, λόγω της δυσμενούς παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας και της συνεχιζόμενης αστάθειας που επικρατεί στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η ίδια και οι εταιρείες του ομίλου της, οι παραδοχές βάσει των οποίων εκπόνησε το επιχειρησιακό σχέδιό της, για την τριετία 2007-2009, έχουν μεταβληθεί και εκ των πραγμάτων καταστεί ανεπίκαιρες. Κατά συνέπεια, είναι προφανές, ότι το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο που στηρίχθηκε στις παραδοχές αυτές, έχει πάψει να ισχύει.
Keywords
Τυχαία Θέματα