Εργο από την Κοινωνία της Πληροφορίας ανέλαβε η Space

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ανέθεσε στην Κοινοπραξία Space Hellas - KBI Impuls Hellas το έργο Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών με τη χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος Hellas Sat - ΔΟΡΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα