Επιλέξιμο για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» το 96% των κτιρίων

Ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι επιδόσεις της χώρας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς το 96% εξ αυτών εντάσσεται στις κατώτερες κατηγορίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων χαρακτηρίζεται από χαμηλή ενεργειακή κλάση, κάτι το οποίο καθιστά το σύνολο του κτιριακού αποθέματος της χώρας επιλέξιμο για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ».

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει να «τρέχει» ανά Περιφέρεια από τις 30 Νοεμβρίου του 2020, αναμένεται να μεταβάλλει την εικόνα του ενεργειακού

χάρτη.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, από το 2011 έως το 2019, εκδόθηκαν 1.815.232 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, εκ των οποίων το 62,02% κατατάσσεται στην κατηγορία Ε-Η, το 34,49% στν κατηγορία Γ-Δ και μόλις το 2,9% στην κατηγορία Α-Β.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» αποκτά μεγάλη σημασία, με στόχο την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση όλων των κτιρίων της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο πρόγραμμα, μπορούν να ενταχθού κατοικίες κατηγορίας χαμηλότερης ή ίσης της Γ αντί της Δ που ίσχυε στα προηγούμενα project του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Χατζηδάκη, οι διαφορές του νέου προγράμματος συνιψόζονται στα εξής:

Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ.Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (σ.σ. 95% στις λιγνιτικές περιοχές - ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.

Πώς ζεσταίνεται η Ελλάδα

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης, τα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας στα σπίτια (198.03 kWh/m2) καταναλώνεται κυρίως για την κάλυψη αναγκών σε θέρμανση. Προκύπτει δε, ότι τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών είναι οι μονοκατοικίες (415.19 kWh/m2), ενώ τα κτίρια των πολυκατοικιών έχουν μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 264.63 kWh/m2.

Μια ακόμη αδυναμία του ελληνικού κτιριακού αποθέματος είναι ότι η μεγάλη πλειονότητα των κτιρίων θερμαίνεται με παραδοσιακά μέσα, καθώς το πετρέλαιο συνεισφέρει κατά μέσο όρο 51,38% στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων κατοικίας, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια κατά 33,70%.

Ακολουθεί με μικρότερα ποσοστά το φυσικό αέριο, ενώ περίπου το 9% της ενέργειας στις μονοκατοικίες προέρχεται από βιομάζα. Δηλαδή από τζάκια και σόμπες.

Keywords
Τυχαία Θέματα