Επίλεκτος: Πήρε την άδεια για φωτοβολταϊκό

Aδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,99 MWp για την Επίλεκτος, ενέκρινε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η μονάδα θα εγκατασταθεί, στη θέση "Βαμβακού", της διοικητικής περιφέρειας του δήμου Πολυδάμαντα του νομού Λάρισας. Η Αδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης με δυνατότητα παράτασης, κατά μέγιστο, δύο ετών.
Keywords
Τυχαία Θέματα