Ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης από την Ιντεάλ

18:23 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ, η προταθείσα αλλαγή της χρήσης μέρους των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που αποφάσισε η από 10.12.2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της (Α Επαναληπτική), τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 7.834.587,80 Ευρώ (συνολικά 8.033.575,68 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 198.987,88 Ευρώ).
Keywords
Τυχαία Θέματα