Ελτράκ: Λεπτομέρειες για επανεπένδυση μερίσματος

12:11 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Ελτράκ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσού 1.295.190 ευρώ, με έκδοση μέχρι 3.809.382 νέων μετοχών, που συντελείται με καταβολή μετρητών μέσω επανεπένδυσης ποσού έως 50% του μερίσματος της χρήσης 2008, η οποία αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 5ης Ιουνίου 2009, πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα:
Keywords
Τυχαία Θέματα