Είναι δικαιολογημένα τα μεγάλα discount στην αμκ των τραπεζών;

Με discount 40% με 49% πραγματοποιούνται οι αυξήσεις κεφαλαίου των μεγάλων τραπεζών. Για να αξιολογηθεί η έκπτωση σε μια αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράμετροι α) τι έχει συμβεί διεθνώς από άλλες τράπεζες που υλοποίησαν αυξήσεις κεφαλαίου και β)πόσο υγιής είναι η τράπεζα που σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου. Διεθνώς έχουν πραγματοποιηθεί 6 μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου από υγιείς τράπεζες και είναι γεγονός ότι τα discount που πραγματοποιήθηκαν κινήθηκαν μεταξύ 41% και 49%.
Keywords
Τυχαία Θέματα