ΕΧΑΕ: Στο 4,65% η συμμετοχή της Amber Capital Investment

19:56 7/2/2023 - Πηγή: Reporter

Το 4,65% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας κατέχει πλέον η AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV – AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «Η AMBER CAPITAL MANAGEMENT LP και ο κ. JOSEPH OUGHOURLIAN με

γραπτή γνωστοποίηση τους προς την ΕΧΑΕ στις 07.02.2023 ενημερώνουν ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγής στις 02.02.2023, η AMBER CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT ICAV – AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND κατέχει πλέον έμμεσα το 4,65% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 5,02% προ της συναλλαγής».

«Η αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

κ. Joseph OughourlianAmber Capital Management LPAmber Capital UK Holdings LtdAmber Capital UK LLP

Η Amber Capital UK LLP είναι ο διαχειριστής επενδύσεων του Amber Global Opportunities Fund, ενός υποκεφαλαίου της Amber Capital Investment Management ICAV, ενός ιρλανδικού φορέα-ομπρέλα συλλογικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με μεταβλητό κεφάλαιο και με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Η Amber Capital UK Holdings Ltd είναι ο ελέγχων ετερόρρυθμος εταίρος της Amber Capital UK LLP με ποσοστό 97%. Η Amber Capital UK Holdings Ltd ανήκει κατά 100% στην Amber Capital Management LP, μια ετερόρρυθμη εταιρεία που ελέγχεται από τον κ. Joseph Oughourlian».

ΕΧΑΕσυμμετοχήAmber CapitalΑνακοινώσεις
Keywords
Αναζητήσεις
rss
Τυχαία Θέματα
ΕΧΑΕ, 465, Amber Capital Investment,echae, 465, Amber Capital Investment