Δυνατότητα επαναγοράς ιδίων μετοχών από 19/6/09 - 17/6/2010

Σε επαναγορά ιδίων μετοχών θα προχωρήσουν τα ΚΑΕ κατά το χρονικό διάστημα από 19.6.2009 μέχρι 17.06.2010. Οι αγορές θα αφορούν ποσοστό μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών, αφαιρουμένων των ίδιων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία. Πρόκειται για 4.549.267 μετοχές, με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των ευρώ 3,0 (κατώτατο όριο) και των ευρώ 17,0 (ανώτατο όριο).
Keywords
Τυχαία Θέματα