Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού από την Τερνα

Η τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού σχετικά με τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της Τερνα, θα συζητηθεί στα πλαίσια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα