Διεύρυνση εταιρικού σκοπού αποφάσισε η Γ.Σ. της ΓΕΚΤΕΡΝΑ

12:14 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
Συνήλθε σήμερα 6/7/2009 η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην οποία παρέστησαν 76 Μέτοχοι κομιστές 45.329.365 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 52,78% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα