Δεν θα διανείμει μέρισμα η ΔΕΗ

Τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008, αποφάσισε η ΔΕΗ κατά τη σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.
Keywords
Τυχαία Θέματα