Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Ιντρακόμ

12:58 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Δεκτή έκανε το διοικητικό συμβούλιο της Ιντρακόμ στις 4/6 την παραίτηση του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους κ. Στυλιανού Ζερβόπουλου και εξέλεξε, ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, τον κ. Σωτήριο Φίλο, Οικονομολόγο. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο κ. Σωτ. Φίλος πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει περί Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και η θητεία του λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων Μελών του υπάρχοντος Δ.Σ., δηλ. στις 30.06.2013.
Keywords
Τυχαία Θέματα