Αλουμύλ: Κόβει μέρισμα στις 15/7

11:22 6/7/2009 - Πηγή: Reporter
Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2008 της Αλουμύλ ύψους 0,0801 ευρώ ανά μετοχή καθαρό είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων κατά την Παρασκευή 17/07/2009 (record date). Από την Τετάρτη 15/07/2009 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/07/2009 από την Τράπεζα Πειραιώς.
Keywords
Τυχαία Θέματα