Αιολική: Επιστροφή 0,15 ευρώ ανά μετοχή λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου

17:42 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, αποφάσισε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Αιολική, που πραγματοποιήθηκε την 9η Ιουνίου 2009. Η επιστροφή κεφαλαίου θα διενεργηθεί στα πλαίσια της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε.
Keywords
Τυχαία Θέματα