Αγορές μετοχών από Κωνσταντίνο Κούτλα στην Προοδευτική

14:40 5/6/2009 - Πηγή: Reporter
Ο πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Προοδευτική Κωνσταντίνος Κούτλας κατά τις συνεδριάσεις του ΧΑΑ στις 1.6.2009, 2.6.2009, 3.6.2009 και 4.6.2009 προέβη στην αγορά αντιστοίχως: Α. 8.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 2.480 ευρώ. Β. 12.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 3.640 ευρώ. Γ. 2.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 670 ευρώ. Δ. 3.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 1.050 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα