Αγορά 77 χιλιάδων ιδίων μετοχών από Sciens

Κατά το χρονικό διάστημα από 10.06.2009 έως 16.06.2009, η Sciens μέσω της Merit AXEΠEY, προέβη σε αγορές συνολικά 77.000 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,72 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 55.559,48 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα