Αγορά 61.600 ιδίων μετοχών από Sciens

Η Sciens προέβη, κατά το χρονικό διάστημα από 03.06.2009 έως 09.06.2009, μέσω της "MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορές συνολικά 61.600 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,73 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 44.773,46 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα