Αγορά 6.000 ιδίων μετοχών από Πλαστικά Θράκης

Η Πλαστικά Θράκης προέβη στις 18 Ιουνίου 2009 σε αγορά 6.000 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Praxis International ΑΧΕΠΕΥ, με μέση τιμή κτήσης 0,81 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 4.872,96 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα