Αγορά 46.000 ιδίων μετοχών από Sciens

Η Sciens προέβη, κατά το χρονικό διάστημα από 07.10.2009 έως 13.10.2009, μέσω της MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορές συνολικά 46.000 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,73 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 33.808,68 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα