Αγορά 3.500 ιδίων μετοχών από Κυριακίδης Μάρμαρα

09:59 9/7/2009 - Πηγή: Reporter
H F.H.L. Η. Κυριακίδης Μάρμαρα προέβη στις 08.07.2009 σε αγορά 3.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,44 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 1.545,26 ευρώ. Οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών MERIT ΧΑ.Ε.Π.Ε.Υ.
Keywords
Τυχαία Θέματα