Αγορά 30.000 ιδίων μετοχών από Coca Cola

Η Coca-Cola στις 24 Ιουνίου 2009 προέβη στην αγορά 30.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 13,6722 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 410.167,20 ευρώ. Η αγορά έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα