Αγορά 30 χιλιάδων ιδίων μετοχών από Coca Cola

Στις 22 Ιουνίου 2009 η Coca Cola προέβη στην αγορά 30.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 13,6855 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 410.565,56. Η αγορά των μετοχών έγινε μέσω της Εθνικής Π&Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα