Αγορά 2.804 ιδίων μετοχών από Πλαστικά Θράκης

10:14 8/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Πλαστικά Θράκης προέβη στις 7 Ιουλίου 2009 σε αγορά 2.804 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, με μέση τιμή κτήσης 0,78 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 2.189,08 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα