Αγορά 24.000 ιδίων μετοχών από Τέρνα Ενεργειακή

Η Τέρνα Ενεργειακή προέβη την 17/6/09 μέσω του μέλους του Χ.Α. PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 24.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,5591 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 109.419,47 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα