Αγορά 2.235 ιδίων μετοχών από Alpha Trust Ανδρομέδα

H Alpha Trust Ανδρομέδα προέβη την 20.10.09 σε αγορά 2.235 ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης 1,50 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα