Αγορά 22.000 ιδίων μετοχών από Ιλυδα

Η Ιλυδα προέβη στις 20-10-2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ σε αγορά 22.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,95 ευρώ ανά μετοχή, μετοχές συνολικής αξίας 20.900 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα