Αγορά 2.075 ιδίων μετοχών από Alpha Trust Ανδρομέδα

Η Alpha Trust Ανδρομέδα πραγματοποίησε την 14.10.09 αγορά 2.075 ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., με μέση τιμή κτήσης 1,50 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα