Αγορά 1.880 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

09:39 7/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Eurobank Properties προέβη στις 06.07.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.880 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,08 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.310,40 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα