Αγορά 1.650 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 17.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.650 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,05 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 11.638,50 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα