Αγορά 16.219 ιδίων μετοχών από Τέρνα Ενεργειακή

Η Τέρνα Ενεργειακή προέβη την 23/6/09 μέσω του μέλους του Χ.Α. PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 16.219 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,2992 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 69.729,51 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα