Αγορά 15.235 ιδίων μετοχών από Τέρνα Ενεργειακή

Η Τέρνα Ενεργειακή προέβη την 15/7/09 μέσω του μέλους του Χ.Α. PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 15.235 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,5720 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 69.653,95 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα