ΑΕΓΕΚ: Έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης τροποποίηση του καταστατικού

Eγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ΑΕΓΕΚ αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την απόφαση της Α΄ επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/6/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα