Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος – Τι γιορτάζουμε σήμερα

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας «….Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν….» Την Δευτέρα μετά την […]

The post Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος – Τι γιορτάζουμε σήμερα appeared first on Orthodox Planet.

Keywords
Τυχαία Θέματα
Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος –,deftera, agiou pnevmatos –