ΜΤΣ: Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Ιανουαρίου 2018

18:46 3/9/2018 - Πηγή: Armynow

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018.

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ,

Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους , > το αργότερο μέχρι 18-09-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 30-09-2018.

Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικο Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 Αθήνα

Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

The post ΜΤΣ: Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Ιανουαρίου 2018 appeared first on ArmyNow.Net.

Keywords
Τυχαία Θέματα