Κρίσεις 2019: Τακτικές Κρίσεις Ταξίαρχοι Σωμάτων – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

16:27 4/3/2019 - Πηγή: Armynow

Κρίσεις 2019: Τακτικές Κρίσεις Ταξίαρχοι Σωμάτων – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 39/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου ΑΜ:46439
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου

Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνη του Ελευθερίου ΑΜ:46894
(6) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436
(7) Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:46901
(8) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47464
(9) Ερευνάς Πληροφορικής Κούτσια Μύρωνα του Γεωργίου ΑΜ:46789
(10) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(11) Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776
(12) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205
(13) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(14) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(15) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213
(16) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503
(17) Οικονομικού Παπαδόπουλου Ανέστη του Ηλία ΑΜ:45542
(18) Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083
(19) Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:46102
(20) Γεωγραφικού Νινιού Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:45561

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Βιτετζάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ ΑΜ:46459
(2) Τεχνικού Ζώη Σπυρίδωνα του Νικολάου ΑΜ:46880
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:46458
(4) Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:45190
(5) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:45998

Προακτέας στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία Ταξιάρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:45998.

Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υλικού Πολέμου Πουλικάκου Πουλίκου του Δημητρίου ΑΜ:45187, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Τεχνικού Βιτετζάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ ΑΜ:46459
(2) Τεχνικού Ζώης Σπυρίδων του Νικολάου ΑΜ:46880
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Μπρατσιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:46458
(4) Υγειονομικού Ιατρών Τσοκάνας Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:45190

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Υποστράτηγο η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσίκνα Ελένη του Ιωάννη ΑΜ:45998, που κρίθηκε κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και στη συνέχεια προακτέα στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.

The post Κρίσεις 2019: Τακτικές Κρίσεις Ταξίαρχοι Σωμάτων – ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ appeared first on ArmyNow.Net.

Keywords
Τυχαία Θέματα