Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων & Σωμάτων ΣΞ – Όλα τα ονόματα

Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς – Όλα τα ονόματα.

Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς – Όλα τα ονόματα.

“Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιείται το από 26-09-2018 π.δ. «Αποστρατείες
Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε
στο με αριθμό Γ΄ 1120/05-10-2018 ΦΕΚ και βεβαιώθηκε για την ύπαρξη πρόβλεψης
πίστωσης στον προϋπολογισμό με την υπ’ αριθμ. 1410086/03-10-2018 εγγραφή του
ΓΕΣ/ΔΟΙ”.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση:

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

The post Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων & Σωμάτων ΣΞ – Όλα τα ονόματα appeared first on ArmyNow.Net.

Keywords
Τυχαία Θέματα