ΥΠΕΝ: Αδεια για αξιοποίηση γεωθερμίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Η τιμή πώλησης της θερμικής ενέργειας ορίζεται στα 35 ευρώ/MWh πλέον των νόμιμων φόρων. Οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Keywords
Τυχαία Θέματα