Ξεκίνησε το ETF στο Γενικό Δείκτη από την Εθνική

Σήμερα 29 Ιουνίου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση μεριδίων του Α/Κ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. – Μετοχικό Εσωτερικού, στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Keywords
Τυχαία Θέματα